Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 2001. Zeszyt ćwiczeń Cz.1, Zeszyt ćwiczeń

a)

(-3)-(-2)=-3+2=-1

2-3=-1

Komentarze