Matematyka

Kasia i Krzyś wyruszyli pociągami z Warszawy o godzinie 6.00 rano. Kasia jechała 4.56 gwiazdek na podstawie 18 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Kasia i Krzyś wyruszyli pociągami z Warszawy o godzinie 6.00 rano. Kasia jechała

9
 Zadanie

10
 Zadanie
11
 Zadanie
12
 Zadanie
I
 Zadanie
II
 Zadanie
III
 Zadanie

Najpierw obliczamy czas podróży Kasi. Obliczamy godziny między 6:00 a 11:45 oraz doliczamy 24 godziny, ponieważ Kasia dotarła na następny dzień .

`"6:00" -> "11:45 5 h 45 min "`

 

`"5 h 45 min + 24 h = 29 h 45 min "` 

`"45 min to " 3/4 h=0,75 h`

`"29 h 45 min = 29,75 h"` 

 

Obliczamy czas podróży Krzysia, który jechał 17 razy krócej.

`"1,75 h= 1 h 45 min"`

`"6:00+1 godzina 45 min = 7:45"` 

 

Odp. Krzys dojechał do Radomia o 7:45. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-04
Dzięki!!!
Informacje
Matematyka z kluczem 5. Podręcznik cz. 1
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3625

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie