Matematyka

Oblicz. a) 2/3 liczby 4- ( 1/12+ 3/4 + 8/21* 1 3/4) 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz. a) 2/3 liczby 4- ( 1/12+ 3/4 + 8/21* 1 3/4)

6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

a)

`4-(1/12+3/4+8/21+1 3/4) + 6 3/4* 2/3: 2 1/4= 4-( 1/12+9/12+8/21* 7/4)+ strike27^9/strike4^2*strike2^1/strike3^1:9/4= `

`=4-(10/12+ 2/3*1/1) +strike9^1/strike2^1*1/1*strike4^2/strike9^1=4- (10/12+2/3)+1/1*2/1=4- (5/6+4/6)+2=4-9/6 +2=4- 3/2+2=2 1/2+2= 4 1/2`

`2/3 * 4 1/2= strike2^1/strike3^1 * strike9^3/strike2^1=  1/1 *3/1= 3`

 

b)

 

`(4 1/16- 15/16) * (2 1/3+ 1/15): 1 18/36= (3 17/16- 15/16)*(2 5/15 + 1/15) : 1 1/2= 3 2/16*2 6/15 : 1 1/2= 3 1/8* 2 2/5 : 3/2= strike25^5/strike8^2 * strike12^3/strike5^1* 2/3= 5/2*3/1*2/3= strike15^5/strike2^1* strike2^1/strike3^1= 5/1*1/1= 5 `

 

`1/5*5=1`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 5. Podręcznik cz. 1
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3863

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie pisemne

Krok po kroku jak wykonywać dodawanie pisemne:

 1. Składniki zapisujemy jeden pod drugim tak, by cyfry jedności tworzyły jedną kolumnę, cyfry dziesiątek – drugą, cyfry setek – trzecią, itd. (czyli cyfry liczb wyrównujemy do prawej strony), a następnie oddzielamy je poziomą kreską.

  dodawanie1
   
 2. Dodawanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw dodajemy jedności, czyli ostatnie cyfry w dodawanych liczbach – w naszym przykładzie będzie to 9 i 3. Jeżeli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie jedności pod kreską piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny dziesiątek.
  W naszym przykładzie mamy $$9 + 3 = 12$$, czyli w kolumnie jedności piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny dziesiątek.

  dodawanie2
   
 3. Następnie dodajemy dziesiątki naszych liczb wraz z cyfrą przeniesioną i postępujemy jak poprzednio, czyli jeśli uzyskana suma jest większa od 9, to w kolumnie dziesiątek piszemy cyfrę jedności tej sumy, a pozostałą cyfrę sumy przenosimy do kolumny setek.
  W naszym przykładzie otrzymamy: $$1 + 5 + 6 = 12$$, czyli w kolumnie dziesiątek piszemy 2, a 1 przenosimy do kolumny setek.

  dodawanie3
   
 4. Dodajemy cyfry setek wraz z cyfrą przeniesioną i wynik zapisujemy pod kreską.
  W naszym przykładzie mamy: $$1+2+1=4$$ i wynik ten wpisujemy pod cyframi setek.

  dodawanie4
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik dodawania pisemnego.
  W naszym przykładzie sumą liczb 259 i 163 jest liczba 422.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie