Matematyka

Narysuj trójkąt równoboczny i połącz środki jego boków. W ten 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Narysuj trójkąt równoboczny i połącz środki jego boków. W ten

10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
13
 Zadanie

Wiemy, że w trójkącie równobocznym są same kąty o mierze 60°. W wyniku połączenia środków boków utworzone zostaną również trójkąty równoboczne.

Jak widzimy na rysunku, po odcięciu jednego z tych trójkątów powstaje trapez o kątach przy dłuższej podstawie 60°.

Obliczamy kąt przy krótszej podstawie:

60°+60°=120°

 

Kąty tego trapezu to 120°, 120°, 60°, 60° .  Jest to trapez równoramienny. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z kluczem 5. Podręcznik cz. 1
Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1995

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie