Matematyka

Połącz punkty na osi z ich współrzędnymi. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę przypisaną odpowiedniej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Połącz punkty na osi z ich współrzędnymi. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę przypisaną odpowiedniej

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"I." `

`root(3)(-16)= root(3)(-8*2)=root(3)(-8)*root(3)2=-2root(3)2`

`root(3)2\ "to liczba większa niż"\ root(3)1\ (1)\ "i mniejsza niż"\ root(3)8 \ (2)\ "zatem jest to jakaś liczba pomiędzy"\ 1\ "a"\ 2`

`"Mnożymy to przez"\ -2\ "stojące przed pierwiastkiem, czyli jest to liczba między"\ -2\ "a"\ -4`

`"I. B"`

 

`"II."`

`sqrt6\ "to jakaś liczba większa od"\ sqrt4 (2)\ "i mniejsza od"\ sqrt9 (3)\ "zatem jest to liczba leżąca pomiędzy"\ 2\ "a"\ 3`

`"II. D"`

 

`"III."`

`root(3)(-54) +3= root(3)(-27*2) +3= -3root(3)2+3`

`"Pierwiastek trzeciego stopnia z"\ 2\ "to liczba trochę większa od"\ 1\ "(wyjaśnione w podpunkcie pierwszym). Załóżmy przybliżenie równe"\ 1,2", wtedy:"`

`-3*1,2+3= -3,6+3=-0,6`

`"To nie dokładna wartość tego wyrażenia, ale można oszacować, że liczba ta leży na osi pomiędzy"\ 0\ "a" 1`

`"III. C"`

 

`"IV."`

`sqrt2\"to liczba większa od"\sqrt1=1\"a mniejsza od"\sqrt4=2`

`"Czyli liczba ta zawiera się w przedziale między"\ 1\ "a"\ 2"."`

`"IV. A"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3862

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Siatka prostopadłościanu

Po rozcięciu powierzchni prostopadłościanu wzdłuż kilku krawędzi i rozłożeniu go na powierzchnię płaską powstanie jego siatka. Jest to wielokąt złożony z prostokątów, czyli ścian graniastosłupa. Ten sam prostopadłościan może mieć kilka siatek.

Siatka prosopadłościanu
Zobacz także
Udostępnij zadanie