Matematyka

Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Połącz punkty na osi z ich współrzędnymi. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę przypisaną odpowiedniej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Połącz punkty na osi z ich współrzędnymi. Przy każdym numerze wyrażenia wpisz literę przypisaną odpowiedniej

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

`"I." `

`root(3)(-16)= root(3)(-8*2)=root(3)(-8)*root(3)2=-2root(3)2`

`root(3)2\ "to liczba większa niż"\ root(3)1\ (1)\ "i mniejsza niż"\ root(3)8 \ (2)\ "zatem jest to jakaś liczba pomiędzy"\ 1\ "a"\ 2`

`"Mnożymy to przez"\ -2\ "stojące przed pierwiastkiem, czyli jest to liczba między"\ -2\ "a"\ -4`

`"I. B"`

 

`"II."`

`sqrt6\ "to jakaś liczba większa od"\ sqrt4 (2)\ "i mniejsza od"\ sqrt9 (3)\ "zatem jest to liczba leżąca pomiędzy"\ 2\ "a"\ 3`

`"II. D"`

 

`"III."`

`root(3)(-54) +3= root(3)(-27*2) +3= -3root(3)2+3`

`"Pierwiastek trzeciego stopnia z"\ 2\ "to liczba trochę większa od"\ 1\ "(wyjaśnione w podpunkcie pierwszym). Załóżmy przybliżenie równe"\ 1,2", wtedy:"`

`-3*1,2+3= -3,6+3=-0,6`

`"To nie dokładna wartość tego wyrażenia, ale można oszacować, że liczba ta leży na osi pomiędzy"\ 0\ "a" 1`

`"III. C"`

 

`"IV."`

`sqrt2\"to liczba większa od"\sqrt1=1\"a mniejsza od"\sqrt4=2`

`"Czyli liczba ta zawiera się w przedziale między"\ 1\ "a"\ 2"."`

`"IV. A"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

5523

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie