Matematyka

Połącz wyrażenie z jego wartością. Przy każdym numerze wyrażenia wpis odpowiednią literę przypisaną wartości danego wyrażenia. 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Połącz wyrażenie z jego wartością. Przy każdym numerze wyrażenia wpis odpowiednią literę przypisaną wartości danego wyrażenia.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

`"I."\ 4 2/3 * sqrt(2 23/49)=4 2/3 * sqrt (121/49)= 14/3 * 11/7=2/3* 11/1= 22/3 = 7 1/3 `

`"I. B"`

 

`"II".\ sqrt( 1/4 * 81)= sqrt(1/4) * sqrt 81= sqrt1/sqrt4 * 9= 1/2 * 9= 9/2`

`"II. A"`

 

`"III."\ root(3)(- 0,03) * root(3)(-0,9)= root(3)( -0,03* -0,9)= root(3)(0,027)= root(3)(27/1000)=root(3)(27)/root(3)(1000)= 3/10=0,3`

`"III. D"`

 

`"IV."\ sqrt( 1 24/25) * sqrt( 2 2/49)= sqrt( 49/25) * sqrt( 100/49)= sqrt( 49/25 * 100/49)= sqrt( 1/1*4/1)= sqrt4=2`

`"IV. E"`

 

`"V."\ root(3)(24) * root(3)( 21 1/3)= root(3)( 24* 64/3)= root(3)( 8* 64)= root(3)(8) * root(3)(64)= 2* 4= 8`

`"V. C"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 2. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Podobińska Barbara, Przetacznik-Dąbrowa Teresa
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1993

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie