Matematyka

Oblicz wartości wyrażeń. Ponieważ kolejność zapisu nie jest zgodna z kolejnością wykonywania działań, zapisuj wyniki działań cząstkowych. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz wartości wyrażeń. Ponieważ kolejność zapisu nie jest zgodna z kolejnością wykonywania działań, zapisuj wyniki działań cząstkowych.

6
 Zadanie

1
 Zadanie

a) 807 006+(592 647-398 779)= 807 006+193 868=1 000 874

b) 5734+ 48*92+ 2197:13-685= 5734+4416+169-685=9634

c) 1234+(96 125-82 215)*86= 1234+1 196 260= 1 197 494

d) 111 111: 3367+ 222  222:3367+ 333 333 : 3367= 33+66+99=198

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej. Klasa 5. Część 1
Autorzy: Jolanta Borzyszkowska, Maria Stolarska
Wydawnictwo: Helion
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1900

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby podzielić ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w lewo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą dzielimy (czyli w 10, 100, 1000 itd.)

Przykłady:

  • $$0,34÷10= 0,034$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w lewo
  • $$311,25÷100= 3,1125$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w lewo
  • $$53÷1000= 0,053$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w lewo
Zobacz także
Udostępnij zadanie