Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso B1, Podręcznik

Spójrz na obrazki i skomentuj je stosując wyrażenia podane po prawej.

Uwaga! Poniższe rozwiązanie jest przykładowe!

 

- Nella mia città ci sono i pannelli solari che vengono utilizzati poco perché c'è sempre brutto tempo. (W moim mieście są panele słoneczne, które są rzadko używane, ponieważ zawsze jest brzydka pogoda.)

Komentarze