Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso B1, Podręcznik

Wpisz odpowiednie stopniowanie przymiotnika.

 

1. In ogni esame ho preso sempre il massimo dei voti. (Na każdym egzaminie zawsze otrzymywałem najwyższe oceny.)

Komentarze