Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso A1, Podręcznik

Wpisz odpowiedni rodzajnik nieokreślony.

 

1. Vuoi un gelato? (Chcesz lody?)

Komentarze