Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język włoski
Wybierz książkę
Via del corso A1, Podręcznik

UWAGA!

liczba pojedyncza 

 

Rzeczownik rodzaju męskiego kończący się na literę O oznacza liczbę pojedynczą. Aby utworzyć liczbę mnogą zamieniamy ostatnią literę na I

Rzeczownik rodzaju męskiego kończący się na literę E oznacza liczbę pojedynczą. Aby utworzyć liczbę mnogą zamieniamy ostatnią literę na I

O, E ->  I

Rzeczownik rodzaju żeńskiego kończący się na literę A oznacza liczbę pojedynczą. Aby utworzyć liczbę mnogą zamieniamy ostatnią literę na E

Rzeczownik rodzaju żeńskiego kończący się na literę E oznacza liczbę pojedynczą. Aby utworzyć liczbę mnogą zamieniamy ostatnią literę na I

A -> E 

E -> I


 

Utwórz zdania, następnie uzupełnij tabelę.

 

- Lei è bella. (Ona jest śliczna.)

- Loro sono simpatiche. (One są sympatyczne.)

Komentarze