Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Как раз (Kak raz) 3, Podręcznik

1.

Наташа не взяла сегодня в школу ручку.

Natasza nie wzięła dziś do szkoły długopisu. 

 


 

2.

Надю и Таню хотели рассадить на уроке, потому что они разговаривали друг с другом.

Nadię i Tanię chciano rozsadzić na lekcji, ponieważ rozmawiały ze sobą.

 


 

3.

Коля не хотел идти в школу, потому что сегодня у него тест по математике.

Kolia nie chciał iść do szkoły, ponieważ ma dziś test z matematyki.

Komentarze