Klasa
6 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Gramatyka bez problemu. Gramatyka języka rosyjskiego, Podręcznik

1.

Вчера было третье сентября.

Wczoraj był trzeci września. 

Komentarze