Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język rosyjski
Wybierz książkę
Egzamin ósmoklasisty Język rosyjski. Kwiecień 2020. Arkusz próbny, Arkusz

6.1.

X: Скажите, пожалуйста, сколько стоят эти яблоки?

Y: Очень дёшево! 60 рублей за килограмм. 

Komentarze