Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. Cześć 1. Linia II. Reforma 2019, Podręcznik

a) 

W przytoczonym fragmencie prowadzona jest narracja

Komentarze