Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Oblicza epok 1.1. Wydanie 2019, Podręcznik

9Indywidualne

Tego typu zadań aktualnie nie rozwiązujemy.

Zadanie indywidualne

To zadanie musi być rozwiązane indywidualnie przez każdego ucznia.

Może wymagać:

- odniesienia się do indywidualnych doświadczeń - pracy w grupie - pracy na lekcji

W ten sposób oznaczamy również zadania:

- do całości lektur - do treści filmów i spektakli - dotyczące wykonania piosenek.

Komentarze