Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Oblicza epok 1.1. Wydanie 2019, Podręcznik

Z pytajnikiem...1Indywidualne

Tego typu zadań aktualnie nie rozwiązujemy.

Zadanie indywidualne

To zadanie musi być rozwiązane indywidualnie przez każdego ucznia.

Może wymagać:

- odniesienia się do indywidualnych doświadczeń - pracy w grupie - pracy na lekcji

W ten sposób oznaczamy również zadania:

- do całości lektur - do treści filmów i spektakli - dotyczące wykonania piosenek.

Komentarze