Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Przeszłość to dziś 1. Cz. 1. Po gimnazjum, Podręcznik

W wierszu Tuwima "Rzecz Czarnoleska" oznacza

Komentarze