Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Przeszłość to dziś 1. Cz. 1. Po gimnazjum, Podręcznik

O trosce autora o czytelnika zdaniem Todorova świadczy sposób, w jaki Amerigo napisał list.

Komentarze