Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Między nami 8. Zeszyt ćwiczeń cz. 1, Zeszyt ćwiczeń

b)

Należy podkreślić następujące wyrazy:

Czasowniki: "zdaję",

Komentarze