🎓 Podziel wyrazy na litery i na głoski. - Zadanie 1: Język polski 7. Nauka o języku cz. 2 - strona 74
Przedmiot:
Język polski
Wybrana książka:
Język polski 7. Nauka o języku cz. 2 (Zeszyt ćwiczeń, GWO)
Klasa:
7 szkoły podstawowej
Strona 74

Podziel wyrazy na litery i na głoski.

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
Wyraz Podział na litery Podział na głoski
podziemny p-o-d-z-i-e-m-n-y p-o-dzi-e-m-n-y
Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
GWO
Rok wydania:
2017
Autorzy:
Piotr Borys, Danuta Chwastniewska
ISBN:
9788374209519
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Iwona
69447

Nauczyciel

Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem. Kocham gotowanie i francuską literaturę.