Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Język polski 7, Zeszyt ćwiczeń

zieleń - zielony   część mowy: przymiotnik

Komentarze