Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język polski
Wybierz książkę
Teraz polski 5, Zeszyt ćwiczeń

uczciwy - nieuczciwy, nie uczciwszy, nie najuczciwszy

Komentarze