Klasa
4 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Effekt 4, Podręcznik

1. Was möchte Jule von Emil? - Co Jule chciałaby od Emila? 

A. Sie möchte Emil zu ihrem Konzert einladen. - Chciałaby zaprosić Emila na swój koncert. 
B. Emil soll beim Konzert mitspielen. - Emil powinien zagrać z nią na koncercie. 
C. Jule will sein Klavier benutzen. - Jule chce skorzystać z jego pianina. 

Komentarze