Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Maximal 2, Zeszyt ćwiczeń

1. Zu Hause habe ich viele Pflichten. - Mam dużo obowiązków domowych. 

Komentarze