Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Egzamin ósmoklasisty Język niemiecki. Kwiecień 2020. Arkusz próbny, Arkusz

Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. W zadaniach 1.1.–1.5., na podstawie informacji zawartych w nagraniu, z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.


1.1. Was machen Max und Anna nach der Schule? (Co Max i Anna robią po szkole?) 

A.
B. Anna chce biegać po szkole, a Max chętnie pograłby w koszykówkę, jednak musi zrobić prezentację. Anna mu pomoże. 
C. 

1.2. Wie wird das Wetter am Nachmittag? (Jaka będzie pogoda po południu?) 

A. W chwili rozmowy córki z ojcem świeci słońce, a niebo jest bezchmurne, jednak ojciec mówi, że po południu ma padać deszcz.
B.
C.

1.3. Wo sind die Personen? (Gdzie są te osoby?) 

A.
B.
C. Dziewczyna pyta, czy miejsce pod oknem jest wolne, na co chłopak odpowiada, że musi tylko zabrać plecak. Chłopak jedzie teraz do szkoły i musi wysiąść na następnym przystanku. 

1.4. Worüber spricht Katja? (O czym mówi Katja?)

A. Über ihre Vorbereitung auf den Chemietest. (O jej przygotowaniach do sprawdzianu z chemii.)
B. Über ihren Besuch beim Arzt. (O wizycie u lekarza.) 
C. Über ihr Lieblingsessen. (O swoim ulubionym jedzeniu.) 

Katja pyta Stefana, czy pisali dzisiaj sprawdzian z chemii. Nie było jej w szkole, ponieważ bolał ją brzuch po wczorajszym jedzeniu. Mówi o wizycie u lekarza. 

1.5. Warum ruft Leon seine Freundin an? (Dlaczego Leon dzwoni do swojej przyjaciółki?) 
A. Er möchte sie um einen Rat bitten. (Chciałby poprosić ją o radę.) 
B. Er möchte ihr für die Hilfe danken. (Chciałby podziękować za jej pomoc.) 
C. Er möchte ihr ein paar Tipps geben. (Chciałby dać jej kilka rad.) 

Leon nie wie, jaki kostium założyć na imprezę. Musi się przebrać. Pyta o radę. 

Komentarze