Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Schritte international Neu 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

a) das Ohr - die Nase - die Hand - das Auge
ucho - nos - dłoń - oko

b) der Schnupfen - der Husten - die Tablette - das Fieber
katar - kaszel - tabletka - gorączka

Komentarze