Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
#trends 1. Reforma 2019, Zeszyt ćwiczeń

1. Es ist neunzehn Uhr. - Jest godzina dziewiętnasta. 

A. Um wie viel Uhr kommt er nach Hause? - O której on przyjdzie do domu?
B. Wie spät ist es? - Która jest godzina? 

Komentarze