Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Effekt 2, Zeszyt ćwiczeń

4

Rozwiązanie

1. Was machst du am Wochenende? - Co robisz w weekend?
B. Ich treffe mich mit meinem Freund. - Spotykam się z przyjacielem / chłopakiem. 

2. Wofür interessieren Sie sich? - Czym się pan interesuje?
E. Für Theater. - Teatrem. 

3. Was machen Ihre Kinder nicht gern? - Czego nie lubią robić państwa dzieci?
H. Sie besuchen ungern Museen. - Nie lubią chodzić do muzeum.

4. Was macht ihr heute Nachmittag? - Co robicie dzisiaj po południu?
C. Wir verabreden uns mit Freunden. - Umawiamy się z przyjaciółmi. 

5. Woher kennen sich Mascha und Julian? - Skąd znają się Mascha i Julian? 
A. Aus dem Malkurs. - Z kursu malarstwa. 

6. Magst du Fußball? - Lubisz piłkę nożną?
D. Klar. Ich spiele sehr gern Fußball. - Jasne. Bardzo lubię grać w piłkę nożną.

7. Was ist Lukas' Hobby? - Jakie hobby ma Lukas?
F. Er interessiert sich für Fotografie. - Interesuje się fotografią.

8. Hört Lena gern Musik? - Czy Lena lubi słuchać muzyki?
G. Natürlich. Und sie tanzt auch gern. - Oczywiście. I lubi też tańczyć. 


Luki w zdaniach 8, D, G i H mają zostać puste, ponieważ podane czasowniki nie są zwrotne. 

Zaimek zwrotny to polskie nieodmienne "się". W języku niemieckim zaimek zwrotny "sich" odmienia się przez osoby:

  • ich - mich
  • du - dich
  • er / sie / es - sich
  • wir - uns
  • ihr - euch
  • sie / Sie - sich

Uwaga, czasowniki, które są w języku polskim zwrotnymi, nie zawsze są nimi w języku niemieckim i odwrotnie. Przykładowo: sich unterhalten - rozmawiać, lernen - uczyć się, lachen - śmiać się.

Czy to rozwiązanie było pomocne?

10

Avatar autora

Ola

Nauczycielka języka niemieckiego

175 840

Jestem tu po to, żeby pokazać WAM, że język niemiecki wcale nie jest taki straszny. Od czterech lat uczę tego języka. Interesuję się turystyką, jestem miłośniczką kultury indyjskiej. W wolnym czasie gram w squasha.

Komentarze