Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Kompass Team 1. Wydanie 2017, Zeszyt ćwiczeń

1. 
- Was ist dein Lieblingsfach? - Co jest twoim ulubionym przedmiotem szkolnym?
- ?

A. Eine gute Note. - Dobra ocena.
B. Kunst. - Plastyka.
C. Mein Lieblingslehrer. - Mój ulubiony nauczyciel. 

Komentarze