Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Meine Deutschtour 7, Podręcznik

To zadanie jest indywidualne. Oznacza to, że każdy uczeń powinien wykonać je inaczej. Każdy powinien wybrać inną sławną rodzinę i odpowiedzieć na pytania. Jako przykład wybrano rodzinę Angeliny Jolie (drzewo genealogiczne zostało przedstawione w zadaniu B i na jego podstawie wykonano rozwiązanie tego zadania). 


1. Die Familienmitglieder in dieser Familie heißen unter anderem Jolie, Pitt, Jolie-Pitt, Voight. 
Członkowie tej rodziny nazywają się między innymi Jolie, Pitt, Jolie-Pitt, Voight. 

Komentarze