Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Meine Deutschtour 7, Podręcznik

A. 
1. Monika schwimmt 50 Meter in 40 Sek. Sie ist schnell. - Monika płynie 50 metrów w 40 sekund. Jest szybka.

Komentarze