Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń
der die das
Käse - ser Wurst - kiełbasa Obst - owoce

Komentarze