Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Direkt neu 1b. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Przykładowe rozwiązanie:

1. Die Sommerferien fangen im Juli an. - Wakacje zaczynają się w lipcu. 

2. Um wie viel Uhr stehst du auf? - O której godzinie wstajesz? 

Komentarze