Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

1. Der Baikal ist ein See. - Bajkał to jezioro.

Komentarze