Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Uzupełnij regułę gramatyczną:

1. aus

Komentarze