Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Podręcznik

Uzupełnij luki reguły gramatycznej:

1. ostatnie

Komentarze