Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Podręcznik

1. Was wird oft zwischendurch gegessen? - Co często jedzone jest między posiłkami?

Komentarze