Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język niemiecki
Wybierz książkę
Infos 2. Po gimnazjum, Podręcznik

Uzupełnij regułę gramatyczną:

1. -e

Komentarze