Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
C'est parti! 3, Podręcznik

Kiedy chcemy przytoczyć czyjąś (albo swoją) wypowiedź, stosujemy mowę zależną (le discours indirect). Budujemy wówczas zdania złożone, w których zdanie nadrzędne wprowadza wypowiedź (np. On powiedział, że....; Ona spytała, czemu...; Oni doradzili mi, żeby...). Oto schematy tworzenia zdań w mowie zależnej:

  1. ZDANIA OZNAJMUJĄCE: czasownik wprowadzający (np. dire - powiedzieć, expliquer - wyjaśnić, annoncer - poinformować, constater - stwierdzić, répondre - odpowiedzieć) + que (qu'), np. Mon père constate qu'il est très calme. - Mój tata stwierdza, że jest bardzo spokojny.; Je lui dit que cet exercice est trop difficile. - Mówię mu, że to ćwiczenie jest za trudne. 
  2. ZDANIE ROZKAZUJĄCE: czasownik wprowadzający (np. ordonner - kazać, interdire - zakazać, conseiller - doradzać) + de (d') + bezokolicznik, np. La mère m'ordonne de ranger ma chambre. - Mama każe mi posprzątać pokój.; Mon père m'interdit d'aller chez mes amis. - Tata zabrania mi iść do moich przyjaciół. 
  3. ZDANIA PYTAJĄCE: czasownik wprowadzający (np. demander - pytać, vouloir savoir - chcieć wiedzieć) + zaimek pytajny (większość z nich pozostaje bez zmian, należy jednak zapamiętać kilka wyjątków, które opisano w tabelce poniżej), np. Mon frère toujours demande pourquoi je suis triste. - Mój brat zawsze pyta, czemu jestem smutny.; Ma grand-mère veut savoir quand je me marierai. - Moja babcia chce wiedzieć, kiedy wezmę ślub.
est ce-que -> si (czy)

np. Est-ce que tu aimes le chocolat ? -> Elle veut savoir si tu aimes le chocolat.

tłumaczenie: Czy lubisz czekoladę? -> Ona chce wiedzieć, czy lubisz czekoladę. 

qu'est-ce que -> ce que (co)

np. Qu'est-ce que tu commandes ? -> Je demande ce que tu commandes. 

tłumaczenie: Co zamawiasz? -> Pytam, co zamawiasz.

qu'est-ce qui -> ce qui (kto)

np. Qu'est-ce qui frappe à la porte ? -> Il demande ce qui frappe à la porte.

tłumaczenie: Kto puka do drzwi? -> On pyta, kto puka do drzwi. 

qui est-ce qui -> qui

np. Qui est-ce qui t'invite à cette fête ? -> Il veut savoir qui m'invite à cette fête. 

tłumaczenie: Kto cię zaprosił na tę imprezę? -> On chce wiedzieć, kto mnie zaprosił na tę imprezę. 


Należy pamiętać o tym, że niektóre elementy zdania zmieniają się, kiedy przekształcamy je na mowę zależną. 

 

ZAIMKI

  • Musimy pamiętać, że jeśli przytaczamy czyjąś wypowiedź, to trzeba zmienić wszystkie zaimki, które dotyczą tej osoby - po to, żeby zdanie dalej miało sens. 
  • np. Ma mère me dit : Range ta chambre, si tu veux allez avec nous au cinéma ! -> Ma mère me dit de ranger ma chambre si je veux aller avec eux au cinéma. 
  • tłumaczenie: Moja mama mówi do mnie: Posprzątaj swój pokój, jeśli chcesz iść z nami do kina! -> Moja mama mówi do mnie, żebym posprzątał mój pokój, jeśli chcę iść z nimi do kina.

 

1. Le journaliste constate que personne n'aime être malade.

Tłumaczenie: Dziennikarz stwierdza: „Nikt nie lubi być chory”. -> Dziennikarz stwierdza, że nikt nie lubi być chory. 

Komentarze