Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
C'est parti! 3, Podręcznik

Personne

(Osoba)

Métier

(Zawód)

Tâches professionnelles

(Obowiązki zawodowe)

Qualités/Compétences professionnelles

(Cechy/Umiejętności zawodowe)

Anne-Laure

modiste

(modystka)

  • fabriquer des bérets, des chapeaux et des casquettes sur mesure
    (wytwarzanie beretów, kapeluszy i czapek z daszkiem na miarę)

  • vendre ses chapeaux dans sa propre boutique
    (sprzedawanie swoich kapeluszy w swoim butiku) 

Komentarze