🎓 Uzupełnij zdania 13.1.-13.4. Wykorzystaj w (...) - Zadanie 13: Egzamin ósmoklasisty Język francuski. Kwiecień 2020. Arkusz próbny - strona 15
Przedmiot:
Język francuski
Wybrana książka:
Egzamin ósmoklasisty Język francuski. Kwiecień 2020. Arkusz próbny (Arkusz, CKE)
Klasa:
8 szkoły podstawowej
Strona 15

Uzupełnij zdania 13.1.-13.4. Wykorzystaj w (...)

13
 Zadanie

Treść:

Uzupełnij zdania 13.1.-13.4. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.

Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane w nawiasie.


Rozwiązanie:

13.1. a joué au volley

(Wczoraj przyszedł mój kuzyn i graliśmy w siatkówkę.)

uzasadnienie: W zdaniu użyto czasu przeszłego Le passé composé. Czasownik jouer, tak jak większość czasowników, odmienia się w tym czasie z czasownikiem posiłkowym avoir. Schemat tworzenia tego czasu przeszłego to: czasownik posiłkowy (avoir) + imiesłów czasu przeszłego (dla czasownika jouer brzmi on: joué). 

Wyrażenie grać w coś tłumaczymy natomiast jako jouer à - dlatego musimy użyć dodatkowego przyimka przed słowem siatkówka. Przyimek à ma różne formy, w zależności od liczby i rodzaju rzeczownika. Rzeczownik volley jest w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego i odpowiada mu forma au przyimka à.

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
CKE
Rok wydania:
2020
Autorzy:
ISBN:
9788365633934
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania

Nauczyciel

Miłośniczka języków i muzyki francuskiej. W wolnym czasie śpiewam, czytam komiksy i ćwiczę parkour.