Klasa
1 szkoły średniej
Przedmiot
Język francuski
Wybierz książkę
Francofolie express 2, Zeszyt ćwiczeń

1. Les déchets ont été triés par les enfants.

tłumaczenie: Dzieci wyrzuciły śmieci. -> Śmieci zostały wyrzucone przez dzieci. 

Komentarze