Klasa
3 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
Checkpoint B2+. Workbook, Zeszyt ćwiczeń
Introducing and sequencing
(wprowadzanie i kolejność)
Adding arguments
(dodawanie argumentów)
Making contrasts
(wprowadzanie kontrastu)
Expressing consequences
(wyrażanie konsekwencji)
Expressing opinions
(wyrażanie opinii)
Concluding
(zakończenie)

First and foremost (Przede wszystkim),

Last but not least (Oraz, co nie mniej istotne

Komentarze