Klasa
2 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
On Screen. Intermediate B1+/B2. Workbook, Zeszyt ćwiczeń

1. D 

Fragment w tekście: "Second, because water generally means vegetation and predators such as lions and leopards lie in wait for wildebeest in bushes as they enter and exit waterways." - Po drugie, ponieważ woda ogólnie oznacza roślinność i drapieżniki, takie jak lwy i lamparty leżą czekając na antylopy gnu w krzakach, kiedy te wkraczają i wychodzą z dróg wodnych. 

Komentarze