🎓 Match the prompts (...) - Zadanie 1: New Enterprise A2. Student's Book. Reforma 2019 - strona 50
Przedmiot:
Język angielski
Wybrana książka:
New Enterprise A2. Student's Book. Reforma 2019 (Podręcznik, Express Publishing)
Klasa:
I liceum
Strona 50

Uwaga!

Czasu present perfect używamy, gdy mówimy o wydarzeniach mających miejsce w nieokreślonym momencie w przeszłości, lub które jeszcze się nie zakończyły. 

Zdania twierdzące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have lub has oraz formy past participle. Zdania przeczące w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have not lub has not (haven't, hasn't) oraz formy past participle. Zdania pytające w czasie Present Perfect tworzymy za pomocą have lub has następnie podmiotu i formy past participle. Formę past participle tworzymy poprzez dodanie do czasowników regularnych końcówki -ed. Pozostałe czasowniki mają formy nieregularne (znajdują się w tabelce na stronie 126).

Czasu past simple używamy do opowiadania o przeszłych zdarzeniach, określonych przez wyrażenia czasowe takie jak: yesterday, two years ago, in 2019.

Zdania twierdzące w czasie past simple tworzymy w następujący sposób:

I/you/he/she/it/we/you/they + czasownik w II formie. 

Zdania przeczące w czasie past simple tworzymy w następujący sposób:

I/you/he/she/it/we/you/they + did not (didn’t) +czasownik w podstawowej formie.

Zdania pytające w czasie past simple tworzymy w następujący sposób: 

Did + I/you/he/she/it/we/you/they + czasownik w podstawowej formie.


1. B

Komentarze
Informacje o książce
Wydawnictwo:
Express Publishing
Rok wydania:
2019
Autorzy:
Jenny Dooley
ISBN:
9781471578137
Inne książki z tej serii:
Autor rozwiązania
Maria
7317

Nauczyciel

Nauczycielka języka angielskiego ze specjalizacją nauczycielską. W wolnym czasie lubię czytać książki i uczyć się języka koreańskiego.