Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
Insight. Intermediate Workbook. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Uwaga!

"so" - (tak bardzo/taki) łączy się z przymiotnikami i przysłówkami.

"such" - (tak bardzo/taki) łączy się z wyrażeniami składającymi się z rzeczownika i opisującego go przymiotnika - rzeczownik niepoliczalny lub policzalny w liczbie mnogiej.

"such a/an" - (tak bardzo/taki) łączy się z wyrażeniami składającymi się z rzeczownika i opisującego go przymiotnika - rzeczownik policzalny w liczbie pojedynczej.

 

1. such an exciting film

Komentarze