Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
Insight. Intermediate Workbook. Po gimnazjum, Zeszyt ćwiczeń

Uwaga!

Mowę zależną w języku angielskim tworzymy przez "przesunięcie" czasu zdania o jeden stopień w przeszłość.

Czasy teraźniejsze (Present simple, Present continuous, Present perfect i Present perfect continuous) zmieniają się na swoje przeszłe odpowiedniki (Past simple, Past continuous, Past perfect i Past perfect continuous), czas Past simple zmienia się w Past perfect, a "will" w czasach przyszłych zmienia się w "would" ("can" w "could", "have to" w "had to", itd.). Czas Past perfect nie ulega zmianie.

Oprócz tego zmieniają się zaimki (tak żeby odpowiednio określały osobę, która mówi, albo o której mówi), a także określenia czasu i miejsca.

W tym zadaniu należy ten proces odwrócić, czyli przesunąć w zdaniach czasy o jeden w przyszłość i zapisać je jako cytaty wypowiedzi.

 

1. 'I'm seeing insects on your back'.

Komentarze