Klasa
7 szkoły podstawowej
Przedmiot
Język angielski
Wybierz książkę
Smart Time 2. Student's Book, Podręcznik

a)

We form the past simple of regular verbs by adding the -ed suffix to their base form. Irregular verbs have different forms we have to learn by heart.

(Formę przeszłą czasowników regularnych tworzymy dodając końcówkę -ed do formy podstawowej. Czasowniki nieregularne mają różne formy, których należy nauczyć się na pamięć.

Komentarze