Klasa
8 szkoły podstawowej
Przedmiot
Historia
Wybierz książkę
Historia 8, Podręcznik
  Legalne organy władz Rzeczypospolitej  Komunistyczne odpowiedniki 
władza wykonawcza Prezydent RP, rząd na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, Krajowa Rada Ministrów  Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego
władza ustawodawcza

Komentarze